sa sistemom do kvaliteta

Garancija važi od datuma kupovine, prikazanog na računu kupovine, kao način zaštite kupca sa tačno navedenim informacijama i pokrivenim uslovima garancije. Preporučujemo da originalni fiskalni račun kopirate ili skenirate i sačuvate u slučaju reklamacije.

Garantujemo Vam da će kupljeni parket biti bez proizvodnih defekata, sve dok posjedujete svoj dom i kada se proizvod koristi pod regularnim uslovima u domaćinstvu. Regularni kućni uslovi i upotrebe podrazumevaju one svakodnevne aktivnosti koje se obično povezuju sa upotrebom u domaćinstvu. Proizvodne greške su isključivo posljedica neodgovarajućeg klasiranja, obrade ili samog sklapanja.

Mi Vam garantujemo da se za 30 godina habajući sloj Vašeg parketa neće izlizati. Moći ćete da koristite drvene podne obloge uz mogućnost brušenja i lakiranja habajućeg sloja do pet puta, u zavisnosti od dubine brušenja. Dodatni površinski efekti poput bojenja, ispoliranosti, reljefnih šara, itd, izgubiće se nakon brušenja proizvoda. Kao i sve podne obloge, naši drveni podovi pokazaće vremenom znake ishabanosti, u zavisnosti od veličine i životnog stila Vaše porodice. 

Ipak, pridržavanjem nekoliko mjera predostrožnosti i korišćenjem našeg preporučenog sistema za njegu poda kroz program redovnog čišćenja i održavanja, možete očekivati dugogodišnji lijep izgled Vaše podne obloge. Promjene u sjaju i ogrebotine na laku ne smatraju se ishabanošću površine i nisu pokriveni ovom garancijom.

Garancija se smatra nevažećom u sljedećim slučajevima:

1.Neadekvatna upotreba parketa

2.Ekstremni eksterni uslovi okruženja

3.Izloženost direktnoj sunčevoj svjetlosti

4.Promjene / popravke

5.Habanje

6.Defekti i greške prilikom odabira : podloge parketa, ljepila, te ostalih materijala potrebnih za polaganje podova

7.Neadekvatne vrste drveta iskorištene na podnom grijanju

Garancijski rok počinje od dana završetka izvođenja radova.

• PARKET SYSTEM  d.o.o., daje garanciju za period od dvije godine na kvalitetu materijala i dvije godine garancije na kvalitetu usluge ugradnje (izvođenje parketarskih radova) za sve parkete kupljene od firme Parket System d.o.o. i ugrađene u privatne stanove.

• Za javne objekte i objekte u fazi gradnje garancijski rok se dogovara posebnim ugovorima.

• U slučaju zloupotrebe, garancija prestaje važiti.

• Za parkete i materijal za koje proizvođač daje duži rok garancije važe uvjeti proizvođača ( neki proizvođači gotovih parketa daju garancije do 30 godina.)

Mi želimo da budete zadovoljni Vašim izborom parketa. Ukoliko niste, prvo pozovite našu prodavnicu  (+387 33 932-609). Oni mogu odgovoriti na Vaša pitanja i, ukoliko je potrebno, mogu pokrenuti proces reklamacije.